Česká republika - naše vlast

Ve vlastivědě nás toto pololetí čeká Česká republika. Před samotným probíráním látky jsme se tedy ve čtvrtém a pátém ročníku věnovali tomu, co žáci už o naší vlasti ví a znají. 

Více foto zde

Česká republika - naše vlast