Škola v pohodě, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001456

logaEUaMSMT
Od 1. 9. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 464.131,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD