Podpora společného vzdělávání ZŠ Ostrov nad Oslavou, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011367

SYPO-RGB-barevne
eu-dotace-8


Od 1. 2. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 559.464,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve škole (ZŠ)
  • Projektový den mimo školu (ZŠ)
  • Klub pro účastníky ŠD - čtenářský klub
  • Klub pro účastníky ŠD - klub zábavné logiky a deskových her
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (ŠD)