Podpora společného vzdělávání ZŠ Ostrov nad Oslavou II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019017

eu-dotace-8


Od 1. 2. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Z finančních prostředků v celkové výši 251.721,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent personální podpora ZŠ
  • Projektový den ve výuce
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů