Digitalizace - NPO - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Vyhlášeno ve Věstníku MŠMT podmínky - kritéria - účel (strana 117-119 pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě – prevence digitální propasti (pro školy soukromé a církevní). 

 • Opakovaná intervence v roce 2022, 2023 a 2024 pro školy: ZŠ, SŠ a konzervatoře. 
 • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. 
 • Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon..., včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení (vzor zápůjčky) tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě (školy soukromé a církevní). 
 • Určeno pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby využívali: 
  1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD). 
  2. V domácí přípravě na výuku, ve školní družině, ve školním klubu, v kroužcích apod. 
  3. Ve školním kiosku jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět). 
 • Na rozdíl od účelu Pokročilých digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků.

Podrobnosti o projektu naleznete ZDE