Informace

Informujeme rodiče, že na stránkách školy je zveřejněn školní řád a vnitřní řád školní družiny.