Třídní schůzky

Vzhledem k vysoké nemocnosti se plánované třídní schůzky před pololetím neuskuteční. Hodnocení budou mít žáci zapsané v žákovské knížce. V případě potřeby je možné domluvit si individuální konzultace s třídní učitelkou.