Prosba - nemocné děti

Milí rodiče, překvapilo nás, kolik dětí dnes přišlo do školy nemocných - s kašlem, s ucpaným nosem a neustálým smrkáním. Před Vánoci chyběla třetina žáků a pokud budou do školy chodit děti nemocné, je velká pravděpodobnost, že to přenesou na ostatní a dostaneme se opět na stejný stav jako před prázdninami. 

Hlavně v tomto období, kdy se blíží pololetí a pololetní práce by nebylo vhodné, aby chyběla třetina třídy. Proto prosíme, abyste opravdu zvážili, zda dítě do školy posílat. Bude mnohem lepší, když se vyléčí řádně doma a případný promeškaný test si doplní některý den před vyučováním, nebo případně po něm. 

Také bychom vás rády požádaly, aby děti, které necvičí, měly tuto informaci zapsanou před hodinou TV v žákovské knížce. Někdy si nejsme jisté, zda je někdo opravdu po nemoci, nebo se dotyčnému jen nechce. Hlavně u druháků toto bývá problém, protože na tento předmět nemají svoji třídní učitelku, která má o nemocných dětech větší přehled než učitelka na tělocvik. 

Děkujeme za zhodnocení situace.