Preventivní program Policie ČR

Po čertech přišla do školy děti zkontrolovat i paní policistka. Všechny ročníky čekal preventivní program, povídali si o nebezpečných situacích, které je mohou potkat a o způsobech, jak jim předcházet. Zopakovali dopravní značky a chování v provozu v roli chodců i cyklistů.