Obědy - nové informace

Od nového školního roku se obědy budou platit na účet 328199746/0300 . Každý žák obdrží variabilní symbol pro placení obědů. Obědy se budou přihlašovat i odhlašovat ve škole. Pokud bude žák některý den nemocný, nepřijde do školy, odhlašujte obědy do 7:00 třídní učitelce. 

Více informací k obědům je v sekci dokumenty - Školní jídelna - výdejna.