Náboženství

Náboženství letos bude probíhat pro první a druhý ročník každou středu od 13:00 do 13:45 a pro starší ročníky (3. - 5. ročník) každý pátek od 13:00 do 13: 45.