Karneval

Dětský karneval se bude z technických důvodů konat až v druhém z navržených termínu, tzn. v sobotu 14.1.2023. Prosíme rodiče, kteří mají možnost sehnat věcné ceny či finanční dary do tomboly, aby je poskytli. V případě potřeby Vám SRPŠ vystaví žádost o sponzorský dar, případně darovací smlouvu.