Informování o situaci ve škole covid-19

Vzhledem k tomu, že někteří z rodičů mají dojem, že nedostatečně informujeme o situaci ve škole, přikládáme informační leták, proč tak činíme.

 Covid 19 ve školách.pdf