Informace k začátku školního roku

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023. Rodiče prvňáků jsou samozřejmě vítáni. pondělní vyučování bude trvat pouze do 8:45, jde především o organizační věci a informace. Od úterý 5. září probíhá vyučování podle rozvrhu, obědy a školní družina jsou od tohoto dne také zajištěny. 

V souboru níže najdete seznam informací, které jsou potřebné k začátku školního roku. Informace jsou pouze orientační, vše důležité se žáci a rodiče dozví na začátku školního roku od svých třídních učitelů.

Informace k začátku školního roku