Den Ostrova

Zveme vás na Den Ostrova, který se bude konat v sobotu 22.6. Žáci naší školy mají natrénované krásné vystoupení, tak je přijďte podpořit! 

plakat