Domácí příprava

Domácí příprava

Matematika - sešity

Prosíme žáky 3., 4. a 5. ročníku, aby si během dnešního dne (úterý 9.2.2021) vyzvedli ve škole sešity do matematiky. Je to možné od 8:00 do 15:00. Děkujeme. 

Vrácení sešitů

Ve středu 18. 11. 2020 budou ve škole k vyzvednutí opravené sešity opět v čase od 8:00 do 10:00. Prosím, přijďte až po osmé hodině, abychom měli jistotu, že 1. a 2. ročník bude ve třídě a nepotkáte se.

Online výuka v tento den nebude probíhat.

Dodržujte také veškerá opatření. Děkujeme. 

Vybírání sešitů

V pátek 13. 11. 2020 budeme opět od 8:00 do 10:00 na školním dvoře vybírat vyplněné sešity, pracovní sešity a další. Prosím, přineste s sebou sešity do všech předmětů, abychom mohly zkontrolovat vše. Online výuka v tento den odpadá. 

Kdo ještě nedonesl peníze za fotky, vezměte příslušný obnos a případně fotografie, které budete vracet. 

Žádáme vás, abyste se neshlukovali v prostorách školy ani okolo ní. Stále platí, že pokud je v rodině prokázaná nákaza, nebo pokud je žák/žákyně v izolaci, sešity nepřinese a domluvíme s ním/s ní náhradní termín odevzdání. 

Opravené sešity k vyzvednutí

V pondělí 2. 11. 2020 od 8:00 do 10:00 budou na dvorku školy v krabicích nachystané opravené sešity k vyzvednutí.

Pokud bude jakýkoliv dotaz na učitelský sbor, budeme k zastižení v tuto dobu v budově školy. 

S sebou přineste i peníze za fotografie (prosíme o přesnou částku) a fotky, které si nebudete nechávat. 

Opět prosíme žáky a rodiče, aby se neshlukovali ani v prostorách školy ani v jejím okolí. Pokud je v rodině prokázaný případ nákazy, nebo pokud je dotyčný žák v nařízené izolaci, pro sešity si nepřijde. S dotyčným se domluvíme individuálně na možnosti předání. 

Vybírání sešitů, pracovních sešitů

V pondělí 26. 10. 2020 od 8:00 do 10:00 budou na dvorku školy nachystány krabice k odevzdání vyplněných pracovních sešitů, brožurek a dalších věcí ke kontrole. Každý ročník bude mít svoji krabici, do které věci odloží. 

Zároveň pro žáky budou nachystány k vyzvednutí sešity a materiály, které jsou stále ve škole a také hotové fotografie

Prosíme žáky, aby se v prostorách školy ani v její blízkosti zbytečně neshlukovali. Pokud je v rodině prokázaný případ nákazy, nebo pokud je dotyčný žák v nařízené izolaci, pracovní sešity odevzdávat nebude a do školy nepřijde! 

Podle vývoje situace vás opět budeme informovat o dalším postupu s vracením sešitů a materiálů. 


Domácí příprava

Domácí příprava pro jednotlivé ročníky je zadávána přes MS Office a aplikaci Teams. V tomto programu žáci absolvují i videohovory s vyučujícími, posílají vyplněné úkoly ke kontrole a s vyučujícím komunikují v případě jakýchkoliv potřeb či dotazů.